RSS
Imprime contenidoEnviar a un amigo

NOTA: La información suministrada no se almacenará en ninguna base de datos y por tanto no será utilizada con ningún otro fin más que ser un servicio añadido al web.

Punto de partida

/fotos/
Ampliar imágen

A Rede Galega contra a Pobreza -EAPN-Galicia- nace en setembro de 2008 coa finalidade de agrupar e aunar os esforzos das entidades autonómicas do terceiro sector implicadas na loita contra a pobreza e a exclusión social a través da defensa los dereitos e  a participación social plena destes colectivos.

EAPN-Galicia é membro da Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) e forma parte da European Anti Poverty Netwok (EAPN), Rede Europea contra a pobreza e a exclusión social fundada no ano 1989. No Estado Español comezou a funcionar no ano 2004 como unha rede de ONG’s comprometidas pola inclusión das persoas en situación ou risco de exclusión social. A partir de aí comézanse a fundar as Redes autonómicas baixo unha filosofía e modo de facer común.

A Rede Galega contra a Pobreza xorde como resposta á necesidade que existe en Galicia de intensificar a efectividade das accións contra a exclusión social. As entidades máis representativas de colectivos vulnerables deciden unir os seus esforzos e crear unha plataforma capaz de loitar contra a pobreza actuando como voceiro das desigualdades sociais existentes coa finalidade de que sexan introducidas na axenda política para palialas na medida do posible.

EAPN-GALICIA NAS REDES SOCIAIS

Dille á Unión Europea que a Auga é un Dereito Humano

Manifesto por unha Cidadanía Inclusiva 2011

Conclusión do 2º Encontro Cidadanía Inclusiva

Santiago de Compostela

24 de setembro de 2011

Descargar documento(383,23 Kb)

Mecanismos de Inclusión Social Activa

Resolución 1/2011

Descargar documento(100,79 Kb)

Proxecto de Lei de Inclusión Social

Resolución 2/2011

Descargar documento(273,39 Kb)

PROPOSTAS AO PLAN DE ACTUACIÓN SOCIAL

Xerando Reflexión

Descargar documento(223,41 Kb)

CONSTRUÍNDO UNHA EUROPA PARA TODOS

RENDAS MÍNIMAS

©2009 EAPN - GALICIA Aviso Legal

Rúa da Muíña, nº24 - 15707 Santiago de Compostela

Tfno: 881 957 284 - info@eapn-galicia.com

Iniweb 2.0  -  Conforme con:  CSS - HTML4.01 - TAW