RSS
Imprime contenidoEnviar a un amigo

NOTA: La información suministrada no se almacenará en ninguna base de datos y por tanto no será utilizada con ningún otro fin más que ser un servicio añadido al web.

Estatutos

 

A norma básica que regula o funcionamento da Rede Galega contra a Pobreza son os Estatutos, aprobados por acordo da Asemblea o día 15 de setembro de 2008.

As entidades fundadoras da REDE EUROPEA DE LOITA CONTRA A POBREZA E A EXCLUSION SOCIAL NO ESTADO ESPAÑOL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA consideran que unha sociedade civilizada, forte, integradora e democrática é aquela que respecta os dereitos humanos de todos e cada un dos seus membros, polo tanto, todas as persoas que a compoñen gozan, en igualdade de oportunidades, dos mesmos dereitos e corresponsabilízanse dos deberes que lles corresponden como membros activos da mesma. Así mesmo, entendemos que as diferenzas dos distintos membros que compoñen a sociedade deben ser aceptadas e valoradas e as necesidades que presentan no seu desenvolvemento persoal e na consecución do seu proxecto de vida deben ser tidas en conta co  nivel de importancia que corresponda, a fin de que cada persoa poida exercer os mencionados dereitos e deberes e facer efectiva por tanto a súa participación social plena. Por iso, entendemos que as actuacións da nosa entidade se articularan en base aos diferentes itinerarios da persoa que constitúen un criterio axeitado para orientar as ferramentas dirixidas a favorecer a inclusión social e en base a este enfoque xeral construír a estrutura dos presentes estatutos, en particular as súas Mesas Sectoriais e os seus Grupos de Traballo.

EAPN-GALICIA NAS REDES SOCIAIS

Dille á Unión Europea que a Auga é un Dereito Humano

Manifesto por unha Cidadanía Inclusiva 2011

Conclusión do 2º Encontro Cidadanía Inclusiva

Santiago de Compostela

24 de setembro de 2011

Descargar documento(383,23 Kb)

Mecanismos de Inclusión Social Activa

Resolución 1/2011

Descargar documento(100,79 Kb)

Proxecto de Lei de Inclusión Social

Resolución 2/2011

Descargar documento(273,39 Kb)

PROPOSTAS AO PLAN DE ACTUACIÓN SOCIAL

Xerando Reflexión

Descargar documento(223,41 Kb)

CONSTRUÍNDO UNHA EUROPA PARA TODOS

RENDAS MÍNIMAS

©2009 EAPN - GALICIA Aviso Legal

Rúa da Muíña, nº24 - 15707 Santiago de Compostela

Tfno: 881 957 284 - info@eapn-galicia.com

Iniweb 2.0  -  Conforme con:  CSS - HTML4.01 - TAW