RSS
Ir a inicio
Imprime contenidoEnviar a un amigo

NOTA: La información suministrada no se almacenará en ninguna base de datos y por tanto no será utilizada con ningún otro fin más que ser un servicio añadido al web.

Aviso Legal

INFORMACIÓN GENERAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 34/2002   

Razón Social: EAPN GALICIA

Domicilio Social: Rúa Modesto Brocos, Nº 7, Bloque 3 Baixos.

Localidade: Santiago de Compostela

C.P.: 15704

Correo Electrónico: info en eapn-galicia.com

Política de Protección de Datos

Garántese a todos os usuarios que subministran datos persoais para acceder aos servizos desta web, a máxima confidencialidade e privacidade dos mesmos.

Os datos persoais dos nosos usuarios redúcense aos foros de participación e ao formulario de consulta. Os datos recollidos no formulario de consulta non se rexistran en ningún tipo de base de datos o que exime a EAPN GALICIA de calquera responsabilidade sobre posibles contaminacións durante os movementos na Rede. Doutra banda, os datos recollidos nos foros, son almacenados nunha base de datos co único fin de manter a perdurabilidade dos mesmos.

En ningún caso EAPN GALICIA utilizará estes datos para a súa venda a terceiras persoas ou empresas.

Entenderase que o usuario acepta as condicións establecidas se preme o botón "ENVIAR" que se atopa no formulario de achega de información do correo.

A normativa pola que se rexe EAPN GALICIA é a Lei Orgánica de Regulación do Tratamento Automatizado de Datos (LORTAD) 15/99 de 13 de Decembro, así como as sucesivas ampliacións que sufriu devandita lei e Directivas da Comunidade Europea sobre a materia de protección de datos persoais.

En calquera dos casos o usuario, como participante activo, deberá responder da veracidade dos datos persoais que achega.

EAPN-GALICIA NAS REDES SOCIAIS

Dille á Unión Europea que a Auga é un Dereito Humano

Manifesto por unha Cidadanía Inclusiva 2011

Conclusión do 2º Encontro Cidadanía Inclusiva

Santiago de Compostela

24 de setembro de 2011

Descargar documento(383,23 Kb)

Mecanismos de Inclusión Social Activa

Resolución 1/2011

Descargar documento(100,79 Kb)

Proxecto de Lei de Inclusión Social

Resolución 2/2011

Descargar documento(273,39 Kb)

PROPOSTAS AO PLAN DE ACTUACIÓN SOCIAL

Xerando Reflexión

Descargar documento(223,41 Kb)

CONSTRUÍNDO UNHA EUROPA PARA TODOS

RENDAS MÍNIMAS

©2009 EAPN - GALICIA Aviso Legal

Rúa da Muíña, nº24 - 15707 Santiago de Compostela

Tfno: 881 957 284 - info@eapn-galicia.com

Iniweb 2.0  -  Conforme con:  CSS - HTML4.01 - TAW