RSS
Imprime contenidoEnviar a un amigo

NOTA: La información suministrada no se almacenará en ninguna base de datos y por tanto no será utilizada con ningún otro fin más que ser un servicio añadido al web.

Ámbitos de actuación

pegadas de mans pintadasEAPN-Galicia está chamada a ocupar un espazo de interlocución coas institucións, para influír e mellorar as políticas sociais por elas deseñadas, tanto no nivel normativo, coma no estratéxico e operacional; dando pulo e optimizando a súa participación e capacidade de decisión nos órganos de asesoramento xa creados na esfera do social, ou apostando pola creación de novos espazos de negociación.

Todo isto partindo da premisa de que a propia natureza multisectorial da pobreza e da exclusión fai necesario o enfoque integrado, presente no discurso da EAPN-Galicia.

 A Estratexia da EAPN-Galicia para o período 2009-2012 establece claramente a metodoloxía para a xeración de consensos no marco da Loita contra a Pobreza e a Exclusión.

A EAPN-Galicia avanza a traveso dos Grupos de Traballo que xeran as Resolucións acordadas Asembleariamente.

Actualmente a EAPN-Galicia, ten en funcionamento varios Grupos de Traballo:

 

EAPN-GALICIA NAS REDES SOCIAIS

Dille á Unión Europea que a Auga é un Dereito Humano

Manifesto por unha Cidadanía Inclusiva 2011

Conclusión do 2º Encontro Cidadanía Inclusiva

Santiago de Compostela

24 de setembro de 2011

Descargar documento(383,23 Kb)

Mecanismos de Inclusión Social Activa

Resolución 1/2011

Descargar documento(100,79 Kb)

Proxecto de Lei de Inclusión Social

Resolución 2/2011

Descargar documento(273,39 Kb)

PROPOSTAS AO PLAN DE ACTUACIÓN SOCIAL

Xerando Reflexión

Descargar documento(223,41 Kb)

CONSTRUÍNDO UNHA EUROPA PARA TODOS

RENDAS MÍNIMAS

©2009 EAPN - GALICIA Aviso Legal

Rúa da Muíña, nº24 - 15707 Santiago de Compostela

Tfno: 881 957 284 - info@eapn-galicia.com

Iniweb 2.0  -  Conforme con:  CSS - HTML4.01 - TAW